Magtudredningens publikationer

Publikationer fra Magtudredningen vil blive udgivet dels i en bog-serie ved Aarhus Universitetsforlag og dels i en skrift-serie af Magtudredningen.

Både bøger og skrifter kan købes via Aarhus Universitetsforlags hjemmeside: www.unipress.dk eller i boghandlerne. Alle publikationer er nu tilgængelige som e-bøger gennem e-boghandlen daktyl. Se Aarhus Universitetsforlags hjemmeside for detajler.

Oversigt over bidragydere til Magtudredningens bøger og skrifter

Magtudredningens publikationer fordelt på emner

Bog-serien

Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen, Signild Vallgårda og Lise Togeby (red.) (1999). Den demokratiske udfordring

Peter Munk Christiansen, Birgit Møller og Lise Togeby (2001). Den danske elite

Anette Borchorst (red.) (2002). Kønsmagt under forandring

Martin Marcussen (2002). OECD og idéspillet - Game Over?

Lise Togeby (2002). Grønlændere i Danmark. En overset minoritet

Torben Beck Jørgensen og Kurt Klaudi Klausen (red.) (2002). Territorial dynamik. Streger på landkort - billeder i vore hoveder

Flemming Mikkelsen (red.) (2002). Bevægelser i demokrati. Foreninger og kollektive aktioner i Danmark

Jens Blom-Hansen (2002). Den fjerde statsmagt? Kommunernes Landsforening i dansk politik

Margaretha Järvinen, Jørgen Elm Larsen og Nils Mortensen (red.) (2002). Det magtfulde møde mellem system og klient

Anker Brink Lund (2002). Den redigerende magt - nyhedsinstitutionens politiske indflydelse

Finn Sivert Nielsen og Inger Sjørslev (red.) (2002). Folkets repræsentanter. Et antropologisk blik på Folketinget

Thomas Pedersen (red.) (2002). Europa for folket? EU og det danske demokrati

Martin Marcussen og Karsten Ronit (red.) (2002). Internationaliseringen af den offentlige forvaltning i Danmark - forandring og kontinuitet

Peter Munk Christiansen & Asbjørn Sonne Nørgaard (2003). Faste forhold - flygtige forbindelser. Stat og interesseorganisationer i Danmark i det 20. århundrede

Gorm Winther (red.) (2003). Demokrati og magt i Grønland

Lise Togeby (2003). Fra fremmedarbejdere til etniske minoriteter

Torben Beck Jørgensen (red.) (2003). På sporet af en offentlig identitet. Værdier i stat, amter og kommuner

Erik Damgaard (2003). Folkets styre. Magt og ansvar i dansk politik

Hans Mouritzen (red.) (2003). Er vi så forbeholdne? Danmark over for globaliseringen, EU og det nære

Hans Sode-Madsen (2003). Farlig ungdom

Lars Bille & Jørgen Elklit (red.) (2003). Partiernes medlemmer

Peter Munk Christiansen & Lise Togeby (red.) (2003). På sporet af magten

Tim Knudsen (2003). Offentlighed i det offentlige. Om historiens magt

Niels Nørgaard Kristensen (2003). Billeder af magten - portrætter til forståelse af magt og demokrati

Lise Togeby, Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen & Signild Vallgårda (2003). Magt og demokrati i Danmark. Hovedresultater fra Magtudredningen
Signild Vallgårda (2003). Folkesundhed som politik. Danmark og Sverige fra 1930 til i dag
Jørgen Goul Andersen. (2003) Over-Danmark og Under-Danmark? Ulighed, velfærdsstat og politisk medborgerskab
Jørgen Grønnegård Christensen (2003). Velfærdsstatens institutioner
Palle Svensson (2003). Folkets røst. Demokrati og folkeafstemninger i Danmark og andre europæiske lande
Thomas Pallesen (2003). Den vellykkede kommunalreform og decentraliseringen af den politiske magt i Danmark
Mogens Rüdiger (2003). Statens synlige hånd. Om lovgivning, stat og individ i det 20. århundrede
Henrik Jensen (2003). Europaudvalget - et udvalg i Folketinget
Per Boje & Morten Kallestrup (2004). Marked, erhvervsliv og stat. Dansk konkurrencelovgivning og det store erhvervsliv
Bertel Heurlin (2004). Riget, magten og militæret. Dansk forsvars- og sikkerhedspolitik under Forsvarskommissionerne af 1988 og af 1997
Jacob Torfing (2004). Det stille sporskifte i velfærdsstaten: en diskursteoretisk beslutningsprocesanalyse
Anette Warring (2004). Historie, magt og identitet - grundlovsfejringer gennem 150 år
Jens Hoff (red.) (2004). Danmark som informationssamfund. Muligheder og barrierer for politik og demokrati
Ida Elisabeth Koch, Kristine Røberg, Sten Schaumburg-Müller & Jens Vedsted-Hansen (2004). Menneskerettigheder og magtfordeling. Domstolskontrol med politiske prioriteringer
Bo Jacobsen, Flemming Troels Jensen, Mikkel Bo Madsen, Marius Sylvestersen & Claude Vincent (2004). Den vordende demokrat - en undersøgelse af skoleklassen som demokratisk lærested
Louise Phillips & Kim Schrøder (2004). Sådan taler medier og borgere om politik. En diskursanalytisk undersøgelse af politik i det medialiserede samfund
Jørgen Goul Andersen (2004). Et ganske levende demokrati
Lise Togeby (2004). Man har et standpunkt ... om stabilitet og forandring i befolkningens holdninger  (klik her for link til arbejdspapirer)
Torben K. Jensen (2004). De folkevalgte - en analyse af folketingsmedlemmernes sociale baggrund og repræsentationsadfærd
Jørn Loftager (2004). Politisk offentlighed og demokrati i Danmark
Ulrik Kjær & Mogens N. Pedersen (2004). De danske folketingsmedlemmer - en parlamentarisk elite og dens rekruttering, cirkulation og transformation 1849-2001
Peter Munk Christiansen, Asbjørn Sonne Nørgaard & Niels Chr. Sidenius (2004). Hvem skriver lovene? Interesseorganisationer og politiske beslutninger
Cathie Jo Martin (2004). Aktivering af arbejdsgivere. Erhvervslivet og socialpolitik i Danmark og Storbritannien
Christian Albrekt Larsen & Jørgen Goul Andersen (2004). Magten på Borgen. En analyse af beslutningsprocesser i større politiske reformer
Erik Albæk (2004). Eksperter kan være gode nok, men ... Om fagkundskabens politiske vilkår i dansk demokrati

Skrift-serien

Erik Oddvar Eriksen (1999). Is democracy possible today?

Ole Hammer & Inger Bruun (2000). Etniske minoriteters indflydelseskanaler

Jens Peter Frølund Thomsen (2000). Magt og indflydelse

Jørgen Elklit, Birgit Møller, Palle Svensson & Lise Togeby (2000). Hvem stemmer - og hvem stemmer ikke?

Jacob Gaarde Madsen (2000). Mediernes konstruktion af flygtninge- og indvandrerspørgsmålet

Karsten Vrangbæk (2001). Ingeniørarbejde, hundeslagsmål eller hovedløs høne? Ventetidsgarantier til sygehusbehandling

Søren Laursen (2001). Vold på dagsordenen

Jørgen Goul Andersen & Mette Tobiasen (2001). Politisk forbrug og politiske forbrugere. Globalisering og politik i hverdagslivet

Erik Albæk, Peter Munk Christiansen & Lise Togeby (2002). Eksperter i medierne. Dagspressens brug af forskere 1961-2001

Helle Porsdam (2002). Fra pax americana til lex americana?

Eva Østergaard-Nielsen (2002). Politik over grænser. Tyrkeres og kurderes engagement i det politiske liv i hjemlandet

Walter Korpi (2002). Velfærdsstat og socialt medborgerskab. Danmark i et komparativt perspektiv, 1930-1995

Jonathan Schwartz (red.) (2002). Medborgerskabets mange stemmer

Steen Thomsen, Torben Pedersen & Jesper Strandskov (2002). Ejerskab og indflydelse i dansk erhvervsliv

Frank Rasmussen & Peder Andersen (2002). Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark

Carsten Greve (2002). Privatisering, regulering og demokrati. Telestyrelsens funktion som uafhængig reguleringsmyndighed

Ann-Dorte Christensen (2003). Fortællinger om identitet og magt. Unge kvinder i senmoderniteten

Thomas Schøtt (2003). Den økonomiske elites netværk

Peter Dahler-Larsen & Niels Ejersbo (2003). Djøficering - myte eller realitet?

Jan H. Hermansen, Lars Bille, Roger Buch, Jørgen Elklit, Bernhard Hansen, Hans Jørgen Nielsen & Karina Pedersen (2003). Undersøgelsen af medlemmerne af de danske partiorganisationer. Dokumentation

Lars Torpe & Torben K. Kjeldgaard (2003). Foreningssamfundets sociale kapital. Danske foreninger i et europæisk perspektiv

Jens Blom-Hansen (2003). Subsidiaritetsprincippet vendt på hovedet? EU's strukturpolitik og Danmark

Jens Peter Christensen (2003). Domstolene - den tredje statsmagt

Camilla Palmhøj Nielsen (2003). Til glæde for hvem? - om intern regulering i staten

Peter Munk Christiansen & Asbjørn Sonne Nørgaard (2003). De som meget har ... Store danske virksomheder som politiske aktører

Lise Togeby, Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen & Signild Vallgårda (2003). Demokratiske udfordringer. Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater
Lise Togeby, Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen & Signild Vallgårda (2003). Power and Democracy in Denmark. Conclusions
Birte Siim (2003). Medborgerskabets udfordringer - etniske minoritetskvinders politiske myndiggørelse
Anette Borchorst (2003). Køn, magt og beslutninger. Politiske forhandlinger om barselsorlov 1901-2002
Peter Dahler-Larsen (2004). Evaluering og magt
Jens Blom-Hansen & Jørgen Grønnegård Christensen (2004). Den europæiske forbindelse
Palle Svensson (2004). Danskerne, demokratiet og magten
Peter Bogason & Gunnar Gjelstrup (2004). Magtproblematikken i to små kommuner
Torben Beck Jørgensen & Karsten Vrangbæk (2004). Det offentlige styringsunivers. Fra government til governance?
Torben Pedersen (2004). Dansk erhvervslivs placering i globaliseringen

Artikler
Artikler på grundlag af Magtudredningens projekter